Palfinger

Vi i Moflaten er distributør av Palfinger. Palfinger Norge AS har vært inportør av Palfinger produkter siden september 1999. Det er i Norge solgt Palfinger kraner siden 1977 og i løpet av denne perioden er det levert over 6500 Palfinger lastebilkraner i tillegg til en rekke andre Palfinger produkter. Våre produkter:

  • Palfinger lastebilkraner

  • Palfinger personløftere

  • Epsilon tømmerkraner

  • Palfinger krokløfter

  • Danilift vanlifter

  • MBB bakløftere

  • Crayler påhengstrucker